Visualitza el document en PDF Diversitat floristica de l'Àrea Natural d'Especial Interès del Cap de Cala Figuera-Refeubeig i àrea d'influència (Calvià-Mallorca)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 105-127 | 23 p. -