PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Borràs, Ricard)
2 resultats
Compte de paraules:ricard: 1, borras: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Primera cita de Caulerpa racemosa var. cylindracea (Caulerpales, Clorophyta) a Menorca, Mediterrània Occidental - Pons-Fàbregas, Catalina ; Sales, Marta ; Canals, Agnès ; Borràs, Ricard
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 21-26
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Algues.
Matèries en anglès: Natural History ; Algae.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 30130 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Fuentes latinas acerca de la fauna, flora y productos varios de las Baleares - Borrás Rexach, Cristóbal
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 81-87
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears ; Fauna Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Fauna Spain Balearic Islands ; Flora Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 11336 | 7 p. -