PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Compte-Sart, Arturo)
8 resultats
Compte de paraules:arturo: 8, sart: 8, compte: 9
8 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Los tabánidos de Mallorca - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 13-22
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Dípters Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Diptera Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 10 p. -

Visualitza el document en PDF Aportaciones al conocimiento de la Timarcha balearica Gory - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 37-40
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Insectes .
Matèries en anglès: Natural History ; Insects.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 4 p. -

Visualitza el document en PDF Sobre la presencia de Prodentia litura (F.), y Utetheisa pulchella (L.), en Mallorca. (Insectos. Lepidópteros) - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 41-47
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Lepidòpters ; Insectes .
Matèries en anglès: Natural History ; Lepidoptera ; Insects.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Chrysotoxum intermedium Meig. V. nigromarginata nov. var. (Insectos dípteros, Syrphidae) - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 21-24
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Dípters ; Insectes .
Matèries en anglès: Natural History ; Diptera ; Insects.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 4 p. -

Visualitza el document en PDF Los sírfidos de las Islas Baleares - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 25-49
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Dípters Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Diptera Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 25 p. -

Visualitza el document en PDF La loxia curvirostra var Balearica Hom no es endémica - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, p. 82
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells.
Matèries en anglès: Natural History ; Birds.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 1 p. -

Visualitza el document en PDF Una captura de Nyctinomus taeniotis (Rafsque.), en Mallorca - Compte Sart, Arturo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 7-8
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ratapinyades Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Bats Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 61170 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Sobre algunos coleópteros interesantes o nuevos para Baleares - Compte-Sart, Arturo ; Carreras-Torrent, Miguel Ángel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 45-55
Resum-Abstract: [spa] Se dan a conocer como nuevos para las islas Baleares las especies Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 (Silphidae) y Anisoplia remota Reitter, 1889 (Rutelidae), y para Menorca Cerambyx scopolii Fuesly, 1775 (Cerambycidae) así como se discute el estatus taxonómico de Buprestis octoguttata L. s.sp. magica Castelnau et Gory, 1837 (Buprestidae), nueva para Menorca. ; [cat] Es donen a conèixer com a nous per a les Illes Balears les espècies Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 (Silphidae) y Anisoplia remota Reitter, 1889 (Rutelidae), i per a Menorca Cerambyx scopolii Fuesly, 1775 (Cerambycidae) així com es discuteix l’estatus taxonòmic de Buprestis octoguttata L. s.sp. magica Castelnau et Gory 1837 (Buprestidae), nova per a Menorca ; [eng] For the first time for the Balearic Islands is recorded: Nicrophorus interruptus Steph. and Anisoplia remota Reitt., and for Minorca island Cerambyx scopolii Fuess., besides the taxonomical status of Buprestis octoguttata, new to Minorca, is discussed..
Matèries en català: Història Natural ; Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 45877 | 11 p. -