Visualitza el document en PDF Anàlisi diacrònica (1956-2010) de la fletxa litoral de El Rompido (Huelva) a través de SIG: afecció antròpica en la seva evolució morfosedimentària
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 129-145 | 17 p. -