Visualitza el document en PDF Predadores de la fauna mastológica pleistocénica de Mallorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, n. 17, pp. 5-20 | 16 p. -