Visualitza el document en PDF Bioluminiscencia en Gammarus aequicauda (Crustacea, Amphipoda) y Chaetomorpha crassa (Chlorophyceae)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 41-44 | 4 p. -