PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
4 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ¿ é ü
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Calanoides (Crustacea: Copepoda) de les aigües continentals baleàriques - Jaume, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 207-219 | 13 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cambres de pupació d’insectes coleòpters del Pliocè – Pleistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). Significació paleoambiental i cronoestratigràfica - Mas, Guillem ; Ripoll, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 91-105 | 16 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Camirohylla feziana Haitlinger, 1991 and Canestrinia samsinaki Beron, 1975 (Acari: Astigmata: Canestriniidae) new mite species to fauna of Spain, found on Ibiza and Formentera (Balearic Islands) - Haitlinger, Ryszard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 23-26 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Camirohylla feziana Haitlinger, 1991 i Canestrinia samsinaki Beron, 1975 (Acari: Astigmata: Canestriniidae) nou acar per a la fauna d'Espanya, d'Evissa i Formentera (Illes Balears) - Haitlinger, Ryszard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 23-26 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Can a plant physiologist be considered a naturalist? : Editorial - Flexas, Jaume ; Conesa, Miquel Àngel ; Gallé, Alexander ; Galmés, Jeroni ; Gulías, Xavier ; Ribas-Carbó, Miquel ; Medrano, Hipólito
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 9-30 | 22 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cap a una millor comprensió de l'estat, ecologia i conservació de les praderies d'angiospermes marines (Posidonia oceanica L. Delile) de les Illes Balears - Duarte, Carlos M. ; Álvarez, Elvira ; Amengual, Josep ; Barrón, Cristina ; Basterretxea, Gotzon ; Calleja, María ; Deudero, Salud ; Díaz-Almela, Elena ; Grau, Antoni ; Massutí, Catalina
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 9-19 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: : Dades preliminars - Palmer, Miquel ; Vives, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 65-76 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caracterització histològica i genètica de Perkinsus mediterraneus de les Illes Balears a diferents espècies de mol·luscs bivalves - Valencia, José Mª ; Bassitta, Marta ; Picornell, Antònia ; Ramon. Cori ; Castro, José Aurelio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 9-33 | 25 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caracterització i adequació per a la consulta de l'herbari personal de Llorenç Garcias i Font, dipositat a la Societat d'Història Natural de les Balears - Molins, Arántzazu ; Rosselló, Josep Antoni ; Conesa, Miquel Àngel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 87-113 | 27 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caracterització i avaluació de l’estat de conservació del conjunt d’arbrat de la Plaça dels Pins (Ciutadella de Menorca, Illes Balears) - Fraga, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 31-47 | 17 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caracterització i dinàmica del sistema platja-duna d’es Comú de Muro (Badia d’Alcúdia, Mallorca) - Mir-Gual, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Perelló, Biel ; Roig-Munar, Francesc X. ; Martín Prieto, José Ángel ; Rodríguez Perea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 95-116 | 22 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caracterización de suelos del bosque termomediterráneo del Este de Mallorca - De la Cruz, María Teresa ; Balaguer, José ; Hernando, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 27-39 | 13 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Características de los suelos del sur de Mallorca. I. : Descripción morfológica - Rita, Joan ; Vallejo, V.R.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 77-91 | 15 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Características de suelos del sur de Mallorca. II. : Propiedades físico-químicas relevantes - Rita, Joan ; Vallejo, Ramón
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 73-84 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Características morfológicas y morfométricas de los embalses de Cúber y Gorg Blau (Mallorca) - Ramon, Guillermo ; Moyà, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 145-150 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Carcharodon carcharias (L. 1758) en el Plistocè superior de Mallorca - Vicens, Damià ; Gracia, Francesc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 167-170 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Carcharodon carcharias (L. 1758) in Upper Pleistocene from Mallorca - Vicens, Damià ; Gracia, Francesc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 167-170 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cartografia bionòmica dels fons marins adjacents a les illes del Toro i d'es Malgrat (SW de Mallorca, illes Balears) - Reviriego, Benjamí ; Moranta, Joan ; Coll, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 187-203 | 17 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Casos teratológicos en los Helícidos de Baleares. (Gastropoda. Pulmonata) - Gasull, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 19-22 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Castells de cartes, la frontera del caos i l'extinció dels dinosaures: : la paleontologia avui - Moyà-Solà, Salvador
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 9-12 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Catalogue of Neuroptera of the Balearic islands with new data on its fauna (Insecta, Neuroptera) - Monserrat, Victor J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 71-85 | 15 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Catorze anys d'estudis quiropterològics a les Illes Balears (1993-2006) - Serra-Cobo, Jordi ; Amengual, Blanca ; López-Roig, Marc ; Márquez, Josep ; Torres, Marta ; Ripoll, Auri ; Sánchez, Antònia ; Oliver, Joan Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 89-107 | 19 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Catàleg comentat dels líquens del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca - Ariño, Xavier ; Gómez-Bolea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 21-28 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Catàleg de la col.lecció de mol.luscs (Mollusca) del Museu Regional d'Artà (Mallorca) - Pons, Guillem X. ; Sureda, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 15-34 | 20 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Catálogo de los Neurópteros de Baleares con nuevos datos sobre su fauna (Insecta, Neuroptera) - Monserrat, Victor J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 71-85 | 15 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Catálogo preliminar de la ictiofauna asociada a diferentes hábitats de una bahía somera y protegida en la reserva marina del norte de Menorca, Mediterráneo occidental - Manent, Pablo ; Abellá, José
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 87-94 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh (Caulerpales, Chlorophyta) a Mallorca - Ballesteros, Enric ; Grau, Antoni M. ; Riera, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 63-68 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh (Caulerpales, Chlorophyta) in Mallorca (Western mediterranean) - Ballesteros, Enric ; Grau, Antoni M. ; Riera, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 63-68 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Characterization and conservation of the personal herbarium of Llorenç Garcias Font (PH-GARC), placed in trust at the Natural History Society of the Balearic Islands (SHNB) - Molins, Arántzazu ; Rosselló, Josep Antoni ; Conesa, Miquel Àngel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 87-113 | 27 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Characterization and conservation status of an urban forest in the Minorca island (Balearic Islands) - Fraga, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 31-47 | 17 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Characterization of the soils from the East termomediterranian forest of Mallorca - De la Cruz, María Teresa ; Balaguer, José ; Hernando, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 27-39 | 13 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Chilopodes cavernicoles et endogés de l'île de Majorque. : Mission biospéologique Constantin Dragan (1970-1971) - Negrea, S. ; Matic, Z.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, n. 18, pp. 21-39 | 19 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Chrysomelidae (Coleoptera) de sa Dragonera - Gómez-Zurita, Jesús ; Sacarés, Antoni ; Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 129-134 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Chrysotoxum intermedium Meig. V. nigromarginata nov. var. (Insectos dípteros, Syrphidae) - Compte Sart, Arturo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 21-24 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cincuentenario del botánico H. Bianor
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 13-19 | 7 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cita de peces no frecuentes pescados en aguas de Mallorca - Oliver, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 45-48 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Citas y capturas ornitológicas en Mallorca en el primer semestre de 1971 - Mayol, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 5-6 | 2 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cites noves o interessants de Chrysomelidae (Coleoptera) de les Illes Balears - Sacarés, Antoni ; Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 135-141 | 7 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cixius (Ceratoxicius) pallipes Fieber, 1876 (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Fulgoromorpha: Cixiidae): first record for Spain - Vadell, Mateo ; Hoch, Hannelore
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 52, pp. 123-128 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cixius (Ceratoxicius) pallipes Fieber, 1876 (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Fulgoromorpha: Cixiidae): primera cita per a Espanya - Vadell, Mateo ; Hoch, Hannelore
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 52, pp. 123-128 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cnidarios de una laguna costera de la Isla de Mallorca - Barangé, M. ; Gili, Josep Maria
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 45-55 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Coastal meroplanktonic larval stages of peninsula de Llevant natural reserve determined with light traps - Tor, Ariadna ; Deudero, Salud ; Carbonell, Aina ; Goñi, Raquel ; Stobart, Ben
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 193-202 | 10 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Coastal Upper Pleistocene deposits on the Artà Peninsula: Artà (Island of Majorca, Western Mediterranean) - Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 61-80 | 20 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Colaphellus sophiae (Schaller), nuevo género y nueva especie para la fauna ibero-balear (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) - Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 137-140 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Coleoptera from the Chafarinas Islands (N Africa, Western Wediterranean): checklist and biogeographical implications - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Alonso-Zarazaga, Miguel Ángel ; Bellés, Xavier ; Ferrer, Joan de ; Ferrer, Julio ; Outerelo, Raimundo ; Petitpierre, Eduard ; Plata, Paulino ; Ruiz, José Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 147-166 | 20 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Coleópteros de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental): catálogo faunístico e implicaciones biogeográficas - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Alonso-Zarazaga, Miguel Ángel ; Bellés, Xavier ; Ferrer, Joan de ; Ferrer, Julio ; Outerelo, Raimundo ; Petitpierre, Eduard ; Plata, Paulino ; Ruiz, José Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 147-166 | 20 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Coleópteros de las Pitiusas. Baleares Occidentales (Adephaga aquatica) - Lagar, Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 31-35 | 5 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Common spiny lobster (Palinurus elephas Fabricius 1787) fisheries in the western Mediterranean: A comparison of Spanish and Tunisian fisheries - Quetglas, Antoni ; Gaamour, Adel ; Reñones, Olga ; Missaoui, Hechmi ; Zarrouk, Tijani ; Elabed, Amor ; Goñi, Raquel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 63-80 | 18 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Composició i textura dels sediments de platja del litoral mallorquí - Jaume, Carme ; Fornós, Joan Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 93-110 | 18 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Composición cualitativa del fitoplancton de los embalses de Cúber y Gorg Blau (Serra de Tramuntana, Mallorca). I. Cyanophyta y Dinophyta - Bennasar, G. ; Frau, C ; Garcia, L. ; Gómez, M. ; Moyà, Gabriel ; Ramon, Cristina
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 87-98 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Comunitat dels fons d'arenes fines de la platja de Palma (Mallorca, Illes Balears) - Valencia, José María ; Massutí, Enrique
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 31-35 | 5 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Comunitats de caràbids (Coleoptera, Carabidae) dels boscos d’alzines (Quercus ilex) i les seves etapes de degradació a Mallorca (Illes Balears, Espanya) - Schuller, Raphael ; Arndt, Erik
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 63-70 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Comunitats de garriga de la Serra de Llevant de Mallorca. : Característiques ecològiques de les espècies més representatives - Morey, M. ; Gil, A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1983, n. 27, pp. 39-63 | 25 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Conducta de algunos crudos y derivados del petróleo derramados en arena de playa de Baleares - Bergueiro López, José Ramón ; Domínguez, F. ; Morales, N.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 279-286 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Consecuencias aerodinámicas que se deducen de la biometría de la Pardela balear (Puffinus mauretanicus) - Meseguer, José ; Perez, Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 81-87 | 7 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Conservation approach of a front dune system through the study of its blowouts (Cala Agulla, Mallorca) - Mir-Gual, Miquel ; Pons, Guillem Xavier ; Gelabert, Bernadí ; Martín Prieto, José Ángel ; Rodriguez-Perea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 79-103 | 25 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Consideraciones acerca de la masticación en los Lepóridos a propósito de un conejo con largos incisivos no funcionales - Adrover, Rafael ; Sacarès i Mulet, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, n. 14, pp. 27-38 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Consideraciones biocenóticas sobre la nematofauna edáfica de la Cordillera central y provincia de Salamanca - Palomo, Alejandro
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 202-219 | 18 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Consideraciones ecológicas y biogeográficas del género Argiope (Arachnida, Araneae) en las Islas Columbretes (Castellón, España) - Castilla, Aurora M. ; Pons, Guillem X. ; Escobar, José Vicente
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 101-110 | 10 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Consideraciones sobre los mecanismos de fosilización de la "Cova de Sa Bassa Blanca" y su paralelismo con formaciones marinas del Cuaternario - Ginés, Àngel ; Ginés, Joaquín
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 11-28 | 18 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Conspecific eggs and hatchlings in the diet of the insular lizard Podarcis hispanica atrata - Castilla, Aurora M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 121-129 | 9 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones a la geología de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 31-36 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones a la paleontología de Baleares - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 133-138 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones a la paleontología de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 65-74 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones a la paleontología de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 7-19 | 13 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones a la paleontología del Cretácico de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 115-131 | 14 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones al conocimiento de la fauna ictiológica fósil de España - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 71-80 | 10 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones al conocimiento de la ictiología fósil de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 93-102 | 7 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones al conocimiento de la ictiología fósil de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 39-43 | 5 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribuciones al conocimiento de los otolitos de peces actuales y fósiles de Mallorca - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 103-113 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribució al coneixement de la flora i fauna del fons marí de Cala Rafeubetx (SW de Mallorca, Illes Balears) - Barceló, Rafel ; Flexas, Jaume ; Gulías, Javier ; Moreno, Josep Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 15-26 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribució al coneixement de Speonomus eseranus Lagar, 1974 (Cholevidae, Leptodirinae) i descripció del subgènere Naspunius nov - Fresneda, Xavier ; Hernando, Carles ; Lagar, Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 109-116 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribució al coneixement deIs mol-Iuscs associats a praderies de Caulerpals a Mallorca - Box, Antonio ; Deudero, Salud ; Pons, Guillem X. ; Blanco, Andreu ; Sarriera, Piluca ; Cabanellas-Rebodero, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 115-125 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución a la caracterización cetológica del Mar Balear - Brotons, José María
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 47-58 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento citogenético de los Cyrtonus: : Fórmula cromosómica y sistema de la determinación del sexo en C. majoricensis Breit y C. dufouri Duf. (Coleoptera: Chrysomelidae) - Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 41-46 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la distribución de la familia Cypraeidae (Mollusca: Gastropoda) en las Islas Baleares - Bosch, Mateo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 33-39 | 7 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la fauna fósil del Carbonífero de Menorca - Llabrés, Ana ; Escandell, G. ; Escandell, R. ; Escandell, A. ; Fernández, Miquel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 93-96 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la fauna ictiológica del Neógeno catalano balear - Bauzà Rullàn, Juan ; Plans, Jorge
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, n. 18, pp. 72-131 | 60 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la ictiología fósil de España - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 115-138 | 24 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la Ictiología fósil de España - Bauzà Rullàn, Juan ; Gómez, J.E.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 63-74 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la mineralización de las aguas de los embalses de Cúber y Gorg Blau y de sus principales aportes - Moyà, Gabriel ; Ramon, Guillermo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 21-30 | 10 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de la morfología y estructura de las "estetas" (Mollusca, Polyplacophora) - Castelló, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 75-88 | 14 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de los foraminíferos que sirven de alimento a las holoturias - Mateu Vicens, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, n. 14, pp. 5-25 | 17 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento de los pulgones (Hom. Aphidoidea) de las Islas Baleares. I. : Introducción y afidofauna de Mallorca - Seco Fernández, María Victoria ; Mier Durante, Milagros Pilar
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 5-17 | 13 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento del buitre negro (Aegypius monachus) en Mallorca - Mayol, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 150-178 | 29 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento del género Henrotius - Bellés, Xavier
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 131-145 | 15 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al conocimiento del género Patella Linné 1758, en la isla de Mallorca - Bosch, Mateo ; Moreno, I.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 127-135 | 9 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al estudio de la flora balear - Llorens, Antoni ; Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, n. 17, pp. 51-54 | 4 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al estudio de la flora micetológica de Mallorca - Orell Casasnovas, Jerónimo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 69-74 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al estudio de la ictiofauna de la zona explotada por las barcas de pesca de Blanes (Mar Catalana) - Matallanas, Jesús
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 127-145 | 19 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribución al estudio de los dípteros malacófagos (Sciomyzidae) de la península ibérica, Baleares y Canarias - Leclercq, M. ; Báez, M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 49-54 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribution a la connaissance de l'ultrastructure de la carapace des foraminifères planctoniques et benthoniques. Etude faite au microscope de balayage - Mateu, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 146-153 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribution to the geomorphologic knowledge of sa Dragonera islet (Balearic Islands, western Mediterranean) - Balaguer, Pau
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 125-136 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribution to the knowledge of the flora and fauna of the sea bed of Cala Rafeubetx (SW of Mallorca, Balearic Islands) - Barceló, Rafel ; Flexas, Jaume ; Gulías, Javier ; Moreno, Josep Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 15-26 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribution to the knowledge of the Molluscs communities associated with Caulerpales meadow in Mallorca - Box, Antonio ; Deudero, Salud ; Pons, Guillem X. ; Blanco, Andreu ; Sarriera, Piluca ; Cabanellas-Rebodero, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 115-125 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contributions to the knowledge of centipedes (Chilopoda; Geophilomorpha) in the na Burguesa (Mallorca, Balearic Islands) - Vadell, Mateo ; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 169-182 | 14 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Crisomèlids, una font d'inspiració - Jolivet, Pierre
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 9-13 | 5 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cuantificación mediante HPLC del contenido en flavonoides de Hypericum balearicum L. (Guttiferae) - Tarmidi, Aziza ; Cabot, Catalina ; Sibole, John V. ; Alorda, Maria ; Bennàssar, Antoni ; Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 95-101 | 7 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Current presence of Martes foina in Ibiza (Balearic Islands) - Escandell, Pilar
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 57-62 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Cymatium (Monoplex) trigonum (Gmelin, 1791), Gastropoda Tonnoidea, nuevo registro de fauna 'senegalesa' en el OIS 5e de la isla de Mallorca (Islas Baleares, España) - Juárez, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 129-136 | 8 p. -