PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Matallanas, Jesús)
3 resultats
Compte de paraules:matallanas: 2, jesus: 3
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Sobre la presencia de Raja brachyura Lafont (Rajiformes, Rajidae), en la Mar Catalana - Matallanas, Jesús
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 51-56
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna aquàtica .
Matèries en anglès: Natural History ; Aquatic animals.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 57184 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Contribución al estudio de la ictiofauna de la zona explotada por las barcas de pesca de Blanes (Mar Catalana) - Matallanas, Jesús
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 127-145
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ictiologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Ichthyology.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 57184 | 19 p. -

Visualitza el document en PDF Chrysomelidae (Coleoptera) de sa Dragonera - Gómez-Zurita, Jesús ; Sacarés, Antoni ; Petitpierre, Eduard
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 129-134
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters.
Matèries en anglès: Natural History ; Beetles.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8196 | 6 p. -