PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Payeras, Tomeu)
5 resultats
Compte de paraules:tomeu: 3, payeras: 5
5 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Estudio de la contaminación bacteriana en el Puerto de Mahón - Payeras, Tomeu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 139-144
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Contaminació Menorca Port de Maó.
Matèries en anglès: Natural History ; Pollution Spain Mahón (Port).
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 54137 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Análisis de la contaminación fecal en el lamelibranquio Venus verrucosa en el Puerto de Mahón - Payeras, Tomeu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, p. 163-165
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos .
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 54137 | 3 p. -

Visualitza el document en PDF Estudio de la actividad bacteriana en el Puerto de Mahón - Payeras, Tomeu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 167-180
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mar Contaminació Maó.
Matèries en anglès: Natural History ; Marine pollution Spain Mahón.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 54137 | 13 p. -

Visualitza el document en PDF Història de la Botànica a les Illes Balears: plantes vasculars - Payeras, Antoni
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 155-171
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Botànica.
Matèries en anglès: Natural History ; Botany.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 12639 | 17 p. -

Visualitza el document en PDF La cabra salvaje mallorquina: origen, genética, morfología, notas ecológicas e implicaciones taxonómicas - Seguí, Bartomeu ; Payeras, Llorenç ; Ramis, Damià ; Martínez, Amparo ; Delgado, Juan Vicente ; Quiroz, Jorge
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 121-151
Matèries en català: Ciències naturals ; Cabres salvatges .
Matèries en anglès: Natural History ; Capra.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5055 | 31 p. -