PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Orell Casasnovas, Jerónimo)
4 resultats
Compte de paraules:casasnovas: 4, jeronimo: 4, orell: 4
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Marià Jaquotot Molina “in memoriam” - Orell Casasnovas, Jerónimo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 230-231
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 52837 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Localidades nuevas de plantas raras de Mallorca - Orell Casasnovas, Jerónimo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 75-79
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 52837 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Contribución al estudio de la flora micetológica de Mallorca - Orell Casasnovas, Jerónimo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 69-74
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Micologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Mycology Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 52837 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Novedades botánicas de la región de Sóller, Mallorca - Orell Casasnovas, Jerónimo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 79-82
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Sóller.
Matèries en anglès: Natural History ; Botany Soain Sóller.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 52837 | 4 p. -