Visualitza el document en PDF Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XII). Notes florístiques
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 91-113 | 23 p. -