PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Wolstenholme, P.H.G)
1 resultat
Compte de paraules:p.h.g: 0, wolstenholme: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Birds observed in Mallorca - Wolstenholme, P.H.G.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, n. 17, pp. 21-33
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ornitologia Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Ornithology Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 14760 | 13 p. -