Visualitza el document en PDF La cabra salvaje mallorquina: origen, genética, morfología, notas ecológicas e implicaciones taxonómicas
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 121-151 | 31 p. -