PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Bermejo, Andrés)
2 resultats
Compte de paraules:bermejo: 1, andres: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IX): característiques i estat de conservació de la població menorquina de Rhamnus ludovici-salvatoris Chodat - Fraga, Pere ; Bermejo, Andrés
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 17-31
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 48208 | 16 p. -

Visualitza el document en PDF Datos iniciales para un estudio ecológico de las hormigas de Menorca (Hym. Formicidae) - Comín del Río, Pascual ; Haro Vera, Andrés de
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 23-48
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Formigues Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Ants Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7085 | 26 p. -