Visualitza el document en PDF Alimentación de los juveniles de Liza aurata (Risso) en la Albufera des Grau (Isla de Menorca, Baleares)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 159-168 | 10 p. -