Visualitza el document en PDF El sistema d'Innovació de les illes Balears, una visió de futur
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 9-19 | 11 p. -