Visualitza el document en PDF Sedimentologia i evolució geomorfològica quaternària del ventall al.luvial des Caló (Betlem, Artà, Mallorca)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 107-124 | 18 p. -