Visualitza el document en PDF Nota florística: les Characeae del NE de l'illa de Menorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 51-55 | 5 p. -