Visualitza el document en PDF Presència del cranc subtropical Percnon gibbesi H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea, Decapoda, Grapsidae) a les illes Balears. Primera cita a la Mediterrània occidental
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 81-89 | 9 p. -