Visualitza el document en PDF Caracterización de suelos del bosque termomediterráneo del Este de Mallorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 27-39 | 13 p. -