Visualitza el document en PDF Presència d'Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789) (Eresidae; Araneae) a les Balears. : Noves dades sobre Eresidae de la Mediterrània occidental
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 89-94 | 6 p. -