PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Forés, Maxímino)
4 resultats
Compte de paraules:fores: 4, maximino: 4
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Baleares y Tarragona - Forés, Maxímino
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 115-122
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Illes Balears ; Mol·luscos Tarragona.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Balearic Islands ; Mollusks Spain Tarragona.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 53926 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF Sobre la validez taxonómica de Iberellus companyonii (Aleron, 1837) (Pulmonata: Helicidae) - Forés, Maxímino
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 137-189
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 53926 | 53 p. -

Visualitza el document en PDF Una nueva especie de Iberellus Hesse, 1908 (Pulmonata: Helicidae) en la isla de Eivissa - Forés, Maxímino ; Vilella, Manuel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 17-29
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Eivissa.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Ibiza.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 43141 | 13 p. -

Visualitza el document en PDF El naturalista Ramon Galiana Deyà: catalogació dels fòssils del Quaternari de la seva col·lecció a la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) - Vicens, Damià ; Pons, Guillem X. ; Forés, Maximino
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 171-182
Resum-Abstract: [cat] El 2016 la família del naturalista Ramon Galiana Deyà va donà la seva col·lecció a la SHNB. Es tracte d’una col·lecció important constituïda majoritàriament per invertebrats fòssils de diferents períodes, i per invertebrats actuals: gastròpodes, bivalves, crancs, coralls, etc. En aquest article es fa una biografia del naturalista i s’estudien els materials del Quaternari d’aquesta col·lecció. ; [eng] In 2016, the family of naturalist Ramon Galiana Deyá donated his collection to the SHNB. It is an important collection that consists mostly of fossil invertebrates of different periods, and for current invertebrates: gastropods, bivalves, crabs, corals, etc. In this article, a biography of the naturalist is made and the quaternary materials of this collection are studied..
Matèries en català: Història Natural ; Col·lecció naturalística.
Matèries en anglès: Natural History ; Naturalistic collection ; Fossils quaternary Mallorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 32356 | 12 p. -