PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Altonaga, K)
1 resultat
Compte de paraules:altonaga: 1, k: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Nuevos datos sobre la familia Zonitidae (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) en Ibiza - Altonaga, K.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 57-69
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Eivissa.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Ibiza.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 62025 | 13 p. -