PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
tanca aquesta secció de la biblioteca 050
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Anàlisi d'ADN mitocondrial de cinc espècies de quiròpters de les Illes Balears - Amengual, Blanca ; López-Roig, Marc ; Mas, Oliver ; González, Javier ; Serra-Cobo, Jordi
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 269-277 | 9 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Anàlisi històrica dels 50 volums del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears - Fornós, Joan Josep ; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 133-208 | 76 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Biologia hivernal de la població adulta de l'àguila peixetera (Pandion haliaetus) a l'illa de Menorca - Triay, Rafel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 239-248 | 10 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Caracterització i adequació per a la consulta de l'herbari personal de Llorenç Garcias i Font, dipositat a la Societat d'Història Natural de les Balears - Molins, Arántzazu ; Rosselló, Josep Antoni ; Conesa, Miquel Àngel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 87-113 | 27 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Contribució al coneixement deIs mol-Iuscs associats a praderies de Caulerpals a Mallorca - Box, Antonio ; Deudero, Salud ; Pons, Guillem X. ; Blanco, Andreu ; Sarriera, Piluca ; Cabanellas-Rebodero, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 115-125 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Descripció del sistema dunar de Cala en Carbó (NW Menorca, Illes Balears) - Roig-Munar, Francesc X. ; Martín Prieto, José Ángel ; Fraga, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 77-85 | 9 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El mantell eólic de ses Arenes (Ciutadella de Menorca): dades preliminars i primeres datacions - Fornós, Joan Josep ; Gómez-Pujol, Lluís ; Rosselló, Vicenç M. ; Segura, Francesca ; Pardo, Josep E. ; Van Strydonck, Mark
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 227-237 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El sistema d'Innovació de les illes Balears, una visió de futur - Oliver, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 9-19 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Estudi sobre la variabilitat conquiologica i del sistema genital d'Iberellus pyrenaicus (Rossmassler 1839) (=I. minoricensis (Mittre 1842» (Gastropoda Pulmonata: Helicidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears, Mediterrania occidental). Comparació amb Iberellus balearicus (Zielg1er 1853) i Iberellus tanitianus Forés & Vilella 1993 - Quintana, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 27-44 | 18 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF In memoriam Creus Cases i Sicart (1913-2007) - Rosselló, José A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 285-287 | 3 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF In memoriam Jaume Damians i Gelabert (1960-2008) - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 289-293 | 5 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF In memoriam Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007) - Vigo, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 279-283 | 5 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Lithobius hispanicus Meinert, 1872 (Chilopoda: Lithobiomorpha), primera cita para las islas Baleares - Vadell, Mateo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 249-256 | 8 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (VIII) - Fraga, Pere ; Mascaró, Cristòfol ; Carreras, David ; Garcia, Òscar ; Pallicer, Xec ; Seoane, Magda
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 59-69 | 11 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Nuevas aportaciones a la fauna de Chrysomelidae (Coleoptera) de Sa Dragonera y una especie inédita de Cerambycidae (Coleoptera) para las Baleares - Petitpierre, Eduard ; Jurado, José A. ; Sacarés, Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 71-76 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Presencia de Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) en un depósito de playa del subestadio isotópico 5e en Mallorca (Illes Balears, Mediterráneo Occidental) - McMinn, Miquel ; Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 217-225 | 9 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Presència de metalls pesants a terres agrícoles de Mallorca. Relació amb el reg amb aigües depurades - Adrover, Maria ; Farrús, Edelweïss ; Moyà, Gabriel ; Vadell, Jaume
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 45-57 | 13 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Primera cita de Caulerpa racemosa var. cylindracea (Caulerpales, Clorophyta) a Menorca, Mediterrània Occidental - Pons-Fàbregas, Catalina ; Sales, Marta ; Canals, Agnès ; Borràs, Ricard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 21-26 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Primeros datos sobre la población de escorpiones (Buthus occitanus) en las Islas Columbretes (Mediterráneo, España) - Castilla, Aurora M. ; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 257-268 | 12 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Repoblación de dorada (Sparus aurata, Linnaeus 1752) en aguas de las Islas Baleares (2001-2002) - Valencia, José María ; Pastor, Elena ; Grau, Amalia ; Palmer, Guillem ; Massutí, Enrique
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 127-132 | 6 p. -
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Sobre la presència de tortugues d'aigua al·lòctones d'introducció recent a l'illa de Mallorca - Pinya, Samuel ; Parpal, Lluís ; Sunyer, Josep R.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 209-216 | 8 p. -