PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Fontaine, Laurent)
1 resultat
Compte de paraules:fontaine: 1, laurent: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Provenance study of the limestone used in the cremation rite: the case of Cova de sa Prior (Binigaus, Menorca) - Fontaine, Laurent ; Hayen, Roald ; Van Strydonck, Mark ; De Mulder, Guy ; Anglada Fontestad, Montserrat
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 187-201
Resum-Abstract: [eng]Because hardly any charcoal is found in the lime burial of Cova de sa Prior as well as in many other lime burials on the Balearic islands, the question was raised if the cremation ritual was performed on site or not . Samples of the lime conglomerate and lime lumps were compared with limestone from the cave itself as well as from the area around the cave. Thin-section petrography of the lime conglomerate and lumps gave no relevant information about the provenance of the limestone used for the cremation rite, but preserved structures of the source rock found in an incompletely burned limestone fragment showed that most probably the limestone comes from the direct vicinity of the cave or even from within the cave itself. ; [cat]L’absència gairebé absoluta de carbons a l’enterrament en calç de la cova de sa Prior, així com a molts altres enterraments d’aquest tipus a les illes Balears, va fer plantejar si el ritual de cremació hauria tingut lloc a l’interior de la cova o no. Es varen comparar mostres del conglomerat i dels pilots de calç amb la roca calcària de la mateixa cova i dels seus voltants. La petrografia de la làmina prima del conglomerat i els pilots de calç no va proporcionar informació rellevant sobre la procedència de la calcària utilitzada al ritual de cremació, però les restes inalterades conservades a un fragment de roca calcària cremat de manera incompleta evidenciaren que, molt probablement, la matèria primera prové de l’entorn directe de la cova o, fins i tot, del seu interior..
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 24810 | 15 p. -