Visualitza el document en PDF Delimitació de les zones inundables de les Illes Balears
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 111-118 | 8 p. -