PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Nonveiller, Guido)
1 resultat
Compte de paraules:guido: 1, nonveiller: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Descripción de Smicromyrmilla miranda n. sp. (Hymenoptera, Mutillidae) de la península ibérica. : Mutílidos paleárticos XII - Nonveiller, Guido ; Gros, Edgar
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 59-64
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Insectes Ibèrica, Península .
Matèries en anglès: Natural History ; Insects Iberian Peninsula.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 49620 | 6 p. -