PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Paul, Christopher R.C)
5 resultats
Compte de paraules:r.c: 0, christopher: 1, paul: 5
5 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Eine neue Vitrea art aus der Balearischen Insel Ibiza - Riedel, Adolf ; Paul, Christopher R.C.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 54-60
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos .
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 20503 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Pleistocene non-marine molluscs from Cova de Ca Na Reia, Eivissa - Paul, C.R.C.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 95-114
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Eivissa.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Ibiza.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6088 | 20 p. -

Visualitza el document en PDF Observations on Coleoptera of Mallorca, Balearic Islands - Whitehead, Paul F.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 45-56
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4870 | 12 p. -

Visualitza el document en PDF Observations on Coleoptera of Mallorca, Balearic Islands (amendments) - Whitehead, Paul F.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 163-165
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4870 | 3 p. -

Visualitza el document en PDF Els mol·luscs terrestres fòssils de les Illes Pitiüses - Paul, C.R.C. ; Altaba, Cristian R.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 141-169
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos fòssils Eivissa ; Mol·luscos fòssils Formentera.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks, Fossil Spain Ibiza ; Mollusks, Fossil Spain Formentera.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4261 | 29 p. -