PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Hugueney, Marguerite)
1 resultat
Compte de paraules:hugueney: 1, marguerite: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Fauna africana oligocena y nuevas formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar) - Adrover, Rafael ; Hugueney, Marguerite ; Mein, Pierre
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 137-149
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna.
Matèries en anglès: Natural History ; Fauna.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 37215 | 13 p. -