PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Ribas, Arnau)
3 resultats
Compte de paraules:arnau: 2, ribas: 3
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Diversitat florística del Puig de Randa (Algaida-Mallorca) - Ribas, Arnau ; Gil, Lorenzo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 9-25
Resum-Abstract: [cat] El coneixement de la flora d'un territori és bàsic per abordar mesures correctes de gestió per a la conservació del medi natural. Amb aquest objectiu, des de l’any 2001 fins al present s'ha catalogat la flora de la serra de Cura (Algaida-Mallorca). Amb aquesta feina s'ha obtingut una aproximació a la riquesa florística d'aquest espai. En el present treball es presenten els resultats obtinguts, en forma de catàleg florístic, incloent la corologia de cada tàxon a l'espai estudiat, i una anàlisi biogeogràfica de la seva flora. En total, s'han catalogat 529 tàxons. ; [eng] The preservation of Mediterranean environments necessitates an exhaustive knowledge of the flora of the territory; which constitutes the basis of the ecosystem. For this reason the vascular flora of the Cura range (Algaida-Mallorca) has been catalogued during a seventeen-year period. An approximation to the floristic richness of this area has been obtained. In this paper, the floristic catalog, the chorology of each taxa, and the biogeographic analysis of this flora has been presented. In total, 529 taxa have been catalogued in the study area.
Matèries en català: Història Natural ; Biogeografia.
Matèries en anglès: Natural History ; Biogeography.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 45747 | 17 p. -

Visualitza el document en PDF Notes florístiques per a la flora de les Illes Balears (XVIII) - Cerrato, Marcello ; Vidal, Joan ; Cardona, Carles ; Ribas, Arnau ; Gil, Lorenzo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 153-170
Resum-Abstract: [cat] En el present treball s’aporten dades corològiques per a 46 tàxons de la flora balear. D’aquests, tres representen una novetat per a la flora de les illes: Commelina erecta, Fallopia dumetorum i Oxalis bowiei, tots ells d’origen subespontani. Altres tres representen una novetat insular: Bidens aureus i Diplotaxis viminea var. integrifolia per a la flora de Mallorca, i Ononis reclinata subsp. mollis, per a la de Formentera. Així mateix aportem dades de tàxons de distribució escassa, poc coneguda o d’alguns endemismes. ; [eng] This paper provides chorological data for 46 taxa of the Balearic flora. Of these, three are new to the islands' flora: Commelina erecta, Fallopia dumetorum and Oxalis bowiei, all of them of subspontaneous origin. Three others are insular novelties: Bidens aureus and Diplotaxis viminea var. integrifolia for Majorca’s flora, and Ononis reclinata subsp. mollis, for Formentera. We also provide chorological data of taxa considered rare, of scarcely known distribution, or endemic to the Balearic islands..
Matèries en català: Història Natural ; Flora Balear.
Matèries en anglès: Natural History ; Balearic Flora.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 28592 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Pot un fisiòleg vegetal ésser considerat naturalista? : Editorial - Flexas, Jaume ; Conesa, Miquel Àngel ; Gallé, Alexander ; Galmés, Jeroni ; Gulías, Xavier ; Ribas-Carbó, Miquel ; Medrano, Hipólito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 9-30
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5464 | 22 p. -