Visualitza el document en PDF Els herbeis de Caulerpa prolifera (Forskal) Lamouroux de la Badia de Pollença (Mallorca, Mediterrània Occidental)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 99-116 | 18 p. -