PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Regteren Altena)
1 resultat
Compte de paraules:altena: 1, regteren: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Pulmonados desnudos de las Baleares (Mollusca, Gastropoda) - Gasull, Luis ; Regteren Altena
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 121-134
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 49620 | 14 p. -