Visualitza el document en PDF Presencia de Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) en un depósito de playa del subestadio isotópico 5e en Mallorca (Illes Balears, Mediterráneo Occidental)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 217-225 | 9 p. -