Visualitza el document en PDF Nota sobre la captura de un ejemplar de Antherea Pernyiguer, en Búger (Mallorca)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, p. 83 | 1 p. -