PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Reviriego, Benjamí)
2 resultats
Compte de paraules:benjami: 2, reviriego: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Presència del cranc subtropical Percnon gibbesi H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea, Decapoda, Grapsidae) a les illes Balears. Primera cita a la Mediterrània occidental - Garcia, Lluc ; Reviriego, Benjamí
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 81-89
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Crancs.
Matèries en anglès: Natural History ; Crabs .
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 46753 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF Cartografia bionòmica dels fons marins adjacents a les illes del Toro i d'es Malgrat (SW de Mallorca, illes Balears) - Reviriego, Benjamí ; Moranta, Joan ; Coll, Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 187-203
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 35065 | 17 p. -