Visualitza el document en PDF Biofacies marginolitorales del Mediterráneo Occidental (Baleares, Valencia, Alicante y Murcia)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 123-134 | 12 p. -