PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(López-Ibor, A)
1 resultat
Compte de paraules:ibor: 1, lopez: 12 (Les paraules següents són massa corrents i s'han omès: a)
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Sobre la presencia de Protoreaster nodosus (Linneo, 1758) (Echinodermata, Asteroidea) en el Mediterráneo (Mallorca, Baleares) - Alvarado, R. ; Galán, C. ; López-Ibor, A.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 61-66
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 45611 | 6 p. -