PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Palomo, Alejandro)
2 resultats
Compte de paraules:palomo: 1, alejandro: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Consideraciones biocenóticas sobre la nematofauna edáfica de la Cordillera central y provincia de Salamanca - Palomo, Alejandro
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 202-219
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 60260 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Degradació aeròbica d’hidrocarburs aromàtics per Pseudomonas i Roseobacters - Bosch, Rafael ; Brunet-Galmés, Isabel ; Más-Lladó, Maria ; Alejandro-Marí, Catalina Maria ; Jaen-Luchoro, Daniel ; Prince, Claudia ; Ramon, Cristina ; Busquets, Antonio ; Gomila, Margarita ; Mulet, Magdalena
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 9-23
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3542 | 15 p. -