Visualitza el document en PDF Consideraciones biocenóticas sobre la nematofauna edáfica de la Cordillera central y provincia de Salamanca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 202-219 | 18 p. -