Visualitza el document en PDF Fauna malacológica terrestre del sudeste ibérico
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 20, pp. 5-155 | 151 p. -