PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(López-de-Heredia, Unai)
1 resultat
Compte de paraules:heredia: 1, unai: 1, lopez: 12, de: 21
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Diversidad genética, origen y conservación de las especies esclerófilas del género Quercus en las Islas Baleares - López-de-Heredia, Unai ; Jiménez, Pilar ; Díaz-Fernández, Pedro ; Gil, Luis
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 43-60
Matèries en català: Ciències naturals ; Fagals .
Matèries en anglès: Natural History ; Fagales.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 45476 | 18 p. -