PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Graves, Willian)
1 resultat
Compte de paraules:graves: 1, willian: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF El yacimiento de Myotragus balearicus, en las cuevas de Son Muleta y su relación con los niveles arqueológicos de Mallorca - Graves, Willian ; Waldren, William H.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 51-60
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Mallorca Muleta.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Majorca Muleta.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 43418 | 10 p. -