PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Pol Salom, Andreu)
21 resultats
Compte de paraules:pol: 1, salom: 2, andreu: 20
21 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Agrobiodiversitat, erosió genètica i transició agroecològica : Editorial on Line - Pol Salom, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 9-16
Matèries en català: Història Natural ; Agrobiodiversitat.
Matèries en anglès: Natural History ; Agro-biodiversity.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 53557 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF Notes florístiques de les Illes Balears (XVI) - Alomar, Guillem ; Salom, Joan Carles
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 141-143
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5952 | 3 p. -

Visualitza el document en PDF In memoriam Emili Palmer Juan - Muntaner, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 188
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4235 | 1 p. -

Visualitza el document en PDF Nota sobre la pretendida caída de un aerolito en las playas de Son Serra (Bahía de Alcúdia) en la noche del 19 al 20 de agosto de 1958 - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 25-29
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Meteorits Mallorca Son Serra.
Matèries en anglès: Natural History ; Meteorits Spain Majorca Son Serra.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Bartolomé Darder y Pericás: : Nota biográfica - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 5-11
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Darder Pericás, Bartolomé Biografia.
Matèries en anglès: Natural History ; Darder Pericás, Bartolomé Biography.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Las formaciones cuaternarias de la bahía de Palma (Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1957, n. 3, pp. 77-125
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Quaternari Palma Badies.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Quaternary Spain Palma Bays.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 50 p. -

Visualitza el document en PDF Nota preliminar sobre las formaciones tirrenienses de la Isla de Menorca (Baleares) - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 33-38
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geomorfologia Minorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Noticia sobre la existencia de formaciones no citadas de Triásico, Jurásico, Cretácico, Oligoceno y Burdigaliense en la región de Sta. María - Marratxí (Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 56-57
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Santa Maria.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Santa Maria.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Nota preliminar sobre nuevas localidades de Cuaternario en la Isla de Mallorca - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 84-86
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Quaternari Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Quaternary Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 3 p. -

Visualitza el document en PDF Playas Tirrenienses y dunas fósiles del litoral de Paguera a Camp de Mar (Isla de Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 49-58
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geomorfologia Mallorca ; Dunes Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology Spain Majorca ; Sand dunes Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 10 p. -

Visualitza el document en PDF Distribución en Baleares del Myotragus balearicus, Bate - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 25-28
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Illes balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 4 p. -

Visualitza el document en PDF Noticia sobre la existencia de una cantera de época romana en las inmediaciones de Cala Pi (Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 60-61
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca Cala Pi.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Cala Pí.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Nota sobre un fémur de Myotragus balearicus hallado en los aluviones de Sancellas - Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 115-116
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Arqueologia Mallorca Sencelles ; Paleontologia Mallorca Sencelles.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Sencelles.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3388 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Tàxons inèdits o poc coneguts per al Pleistocè superior litoral de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental) i consideracions sobre alguns jaciments - Juárez, Josep ; Matamales-Andreu, Rafel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 39-67
Resum-Abstract: [cat]Es documenten per primera vegada al registre fòssil del Pleistocè superior de Mallorca els següents tàxons: Turritella turbona Monterosato, 1877, Semicassis saburon (Bruguière, 1792), Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) i Conus tabidus Reeve, 1844, essent aquesta darrera espècie una nova cita al registre fòssil i una espècie inclosa dins la fauna termòfila anomenada ‘senegalesa’. S’afegeixen, a més, un extens conjunt d’espècies inèdites als jaciments d’on provenen, algunes de rellevància paleoclimàtica i paleoecològica. Es citen restes de Myotragus balearicus Bate, 1909 dins un dipòsit litoral del OISS-5e, cas inèdit a Balears. En darrer terme, es fan algunes consideracions sobre l’estratigrafia d’algunes localitats com illeta de camp de Mar, punta Negra, torre de s’Estalella, na Llarga, cala Murada, cala Morlanda, cala Mosca, cala Nau, cala Mesquida i torrent de son Real. ; [eng]The following taxa are reported for the first time in the fossil record of the late Pleistocene of Majorca: Turritella turbona Monterosato, 1877, Semicassis saburon (Bruguière, 1792), Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) and Conus tabidus Reeve, 1844. Conus tabidus, included in the so-called ‘senegalese’ thermophilous fauna, is also a new species for the fossil record. What is more, an extensive number of unlisted species in particular localities is also added, some with paleoclimatic and paleoecological significance. Fossil remains of Myotragus balearicus Bate, 1909 are also recorded for the first time from an OISS-5e litoral deposit. Finally, considerations about some localities such as Illeta de camp de Mar, Punta Negra, Torre de s’Estalella, Na Llarga, Cala Murada, Cala Morlanda, Cala Mosca, Cala Nau, Cala Mesquida and Torrent de son Real are also briefly discussed..
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2964 | 29 p. -

Visualitza el document en PDF Nota sobre el hallazgo de Myotragus balearicus, Bate, en los aluviones de Buger (Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu ; Palmer, E.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 95-98
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Mallorca Búger .
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Búger.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2964 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Nota preliminar sobre un nuevo yacimiento espeleológico con Myotragus balearicus, Bate en Buñola (Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu ; Rotger, P.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 99-103
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Jaciments paleontològics Mallorca Bunyola.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontological excavations Spain Buñola.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2964 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Nota sobre los diversos niveles tirrenienses localizados en las cercanías del Cap Orenol (Mallorca) - Cuerda Barceló, Juan ; Muntaner Darder, Andreu
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, n. 6, pp. 37-47
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca Cap Orenol.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Cap Orenol.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2541 | 11 p. -

Visualitza el document en PDF Incidencia de la pesca accidental sobre las tortugas marinas en el Mediterráneo español - Mayol, Joan ; Muntaner Darder, Andreu ; Aguilar, Ricardo
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 19-31
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Biologia.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2541 | 13 p. -

Visualitza el document en PDF Hallazgo de un esqueleto de Myotragus balearicus en una duna cuaternaria de Capdepera - Muntaner Darder, Andreu ; Cuerda Barceló, Juan
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, p. 114
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Quaternari Mallorca Capdepera.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Quaternary Spain Capdepera.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2541 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Els raors (Xyrichthys novacula) a la Reserva dels Freus d’Eivissa i Formentera; efecte de la protecció espacial - Box, Antonio ; Grau, Antoni Maria ; Blanco, Andreu ; Riera, Francisco
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 193-201
Matèries en català: Ciències naturals ; Peixos Reserva dels Freus (Eivissa i Formentera).
Matèries en anglès: Natural History ; Fishes Spain Reserva dels Freus (Ibiza y Formentera).
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2117 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF Contribució al coneixement deIs mol-Iuscs associats a praderies de Caulerpals a Mallorca - Box, Antonio ; Deudero, Salud ; Pons, Guillem X. ; Blanco, Andreu ; Sarriera, Piluca ; Cabanellas-Rebodero, Miguel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 115-125
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 1694 | 11 p. -