Visualitza el document en PDF Notes florístiques: : Les Characeae de l'Albufera de Mallorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 145-150 | 6 p. -