PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Marcos Pascual, A)
4 resultats
Compte de paraules:marcos: 1, pascual: 4 (Les paraules següents són massa corrents i s'han omès: a)
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Acerca del Origanum majoricum Camb - Marcos Pascual, A.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 69-70
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora .
Matèries en anglès: Natural History ; Flora .
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 58117 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Distribución biogeográfica de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) en las Islas del Mediterráneo Occidental - Comín del Río, Pascual ; Furió, V.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 67-79
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Biogeografia ; Formigues .
Matèries en anglès: Natural History ; Biogeography ; Ants.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7506 | 13 p. -

Visualitza el document en PDF Datos iniciales para un estudio ecológico de las hormigas de Menorca (Hym. Formicidae) - Comín del Río, Pascual ; Haro Vera, Andrés de
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 23-48
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Formigues Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Ants Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6255 | 26 p. -

Visualitza el document en PDF Datos sobre la edad de las secciones del Mioceno Inferior de Port d'es Canonge y Randa (Mallorca) - González-Donoso, J.M. ; Linares, D. ; Pascual, I. ; Serrano, F.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 229-232
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Miocè Spain.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Miocene Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6255 | 4 p. -