Visualitza el document en PDF Las facies conglomeráticas del Mioceno de la Isla de Menorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 76-93 | 18 p. -