PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
1999Visualitza el document en PDF Valoració de l'impacte de l'obra de Ramón y Cajal en la segona meitat del segle XX - Timoner, Gabriel ; Gamundí, Antoni ; Rial, Rubén V.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 171-178 | 8 p. -
Visualitza el document en PDF Un futur per a l'ecologia del sòl - Bonner, John Tyler
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 9-13 | 5 p. -
Visualitza el document en PDF Una aplicació de la morfometria geomètrica: anàlisi de la variabilitat interpoblacional a Phylan semicostatus (Coleoptera, Tenebrionidae) - Palmer, Miquel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 97-106 | 10 p. -
Visualitza el document en PDF Sedimentologia i evolució geomorfològica quaternària del ventall al.luvial des Caló (Betlem, Artà, Mallorca) - Gómez-Pujol, Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 107-124 | 18 p. -
Visualitza el document en PDF Proliferació de l'espècie tòxica Alexandrium minutum Halim en el Port de Palma (Mallorca, març 1999), relació amb les característiques del medi - Puigserver, Margalida ; Moyà, Gabriel ; Ramon, Guillem ; M. Puigserver, G. Moyà, G. Ramon
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 47-53 | 7 p. -
Visualitza el document en PDF Presència de gal.les induïdes per Cecidòmids (Asphondylia trabutii) Marchel 1896 en els fruits de Solanum nigrum L. 1753 a Mallorca - Traveset, Anna ; Mas, Rafael E.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 27-31 | 5 p. -
Visualitza el document en PDF Noves dades de mol.luscs de profunditat del SW de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental) - Pons-Moyà, Joan ; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 39-46 | 8 p. -
Visualitza el document en PDF Noves cites de Chrysomelidae (Coleoptera) d'Eivissa i Formentera (Illes Pitiüses) - Sacarés, Antoni ; Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 33-37 | 5 p. -
Visualitza el document en PDF Noves aportacions al coneixement de la flora de les Illes Balears - Sáez, Llorenç ; Fraga, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 85-95 | 11 p. -
Visualitza el document en PDF Notes florístiques de les Illes Balears (XII) - Gil, Llorenç ; Cardona, Carles ; Pons, Maria ; Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 79-83 | 5 p. -
Visualitza el document en PDF Localització de l'exemplar del cranc fòssil Cyphoplax impressa (Desmarest, 1822) (Crustacea, Decapoda, Ocypodoidea) a l'antiga col.lecció d'Història Natural de Jaume Conrado i Berard (s. XIX) - García, Lluc ; Frontera, Miquel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 55-61 | 7 p. -
Visualitza el document en PDF Isópodos terrestres (Isopoda, Oniscidea) de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental) - Pons, Guillem X. ; Palmer, Miquel ; García, Lluc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 139-146 | 8 p. -
Visualitza el document en PDF In Memoriam Ramón Galiana Deyà (1916-2000) - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 201-202 | 2 p. -
Visualitza el document en PDF In Memoriam Francesc Español (1907-1999) - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 198-200 | 3 p. -
Visualitza el document en PDF In Memoriam Benet Mercadal (1925-1999) - Obrador, Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 194-197 | 4 p. -
Visualitza el document en PDF Efectes de la prohibició de la pesca esportiva sobre l'estructura poblacional de l'anfós (Epinephelus marginatus Lowe, 1834; Pisces: Serranidae) en el Parc Nacional de Cabrera - Coll, Josep ; García-Rubies, Antoni ; Moranta, Joan ; Stefanni, Sergio ; Morales-Nin, Beatriz
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 125-138 | 14 p. -
Visualitza el document en PDF Efectes de la ingestió per ocells sobre la germinació i la dispersió de dues espècies pròximes de Solanum - Mas, Rafael E. ; Traveset, Anna
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 69-77 | 9 p. -
Visualitza el document en PDF Distribució i estat biològic de les comunitats de macròfits bentònics de Portocolom (Mallorca). Detectada la presència de Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh - Vicens, Miquel Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 179-186 | 8 p. -
Visualitza el document en PDF Contribució al coneixement de la flora i fauna del fons marí de Cala Rafeubetx (SW de Mallorca, Illes Balears) - Barceló, Rafel ; Flexas, Jaume ; Gulías, Javier ; Moreno, Josep Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 15-26 | 12 p. -
Visualitza el document en PDF Coleópteros de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental): catálogo faunístico e implicaciones biogeográficas - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Alonso-Zarazaga, Miguel Ángel ; Bellés, Xavier ; Ferrer, Joan de ; Ferrer, Julio ; Outerelo, Raimundo ; Petitpierre, Eduard ; Plata, Paulino ; Ruiz, José Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 147-166 | 20 p. -
Visualitza el document en PDF Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh (Caulerpales, Chlorophyta) a Mallorca - Ballesteros, Enric ; Grau, Antoni M. ; Riera, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 63-68 | 6 p. -
Visualitza el document en PDF Carcharodon carcharias (L. 1758) en el Plistocè superior de Mallorca - Vicens, Damià ; Gracia, Francesc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 167-170 | 4 p. -