Visualitza el document en PDF Cita de peces no frecuentes pescados en aguas de Mallorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 45-48 | 4 p. -