PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Garau, Marina)
3 resultats
Compte de paraules:marina: 1, garau: 3
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Anàlisi de la variació espacio-temporal de la foredune i la línia de costa del sistema dunar de Cala Torta (1956-2012) - Garau, Marina
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 179-192
Resum-Abstract: [cat]Els sistemes platja-duna són ecosistemes únics i singulars de transició entre ambients continentals i marins amb una elevada fragilitat, principalment per l’acció humana. A les Illes Balears s’hi localitzen una seixantena de sistemes dunars, un dels quals és el de Cala Torta (Artà). Ocupa una superfície d’uns 19.500 m² i adquireix un desenvolupament longitudinal. L’objectiu del treball és realitzar una aproximació general del sistema dunar de Cala Torta a partir de l’explicació dels canvis soferts de la línia de costa i l’anàlisi de l’evolució espacio-temporal de la cobertura vegetal al foredune per any i període des del 1956 fins al 2012. Així, s’ha observat una tendència de disminució de la cobertura vegetada i un retrocés generalitzat al llarg de tota la línia de costa durant els anys analitzats. ; [eng]Beach-dune systems are unique and singular transition ecosystems between continental and marine environments with a high fragility, mainly because of the human action. Around sixty dune systems are located in the Balearic Islands, one of which is Cala Torta (Artà). It occupies a surface of about 19.500 m2 and it develops a longitudinal development. The purpose of this study is making an overall approximation of the dune system in Cala Torta drawn from the explanation of the changes that the coast has suffered and the analysis of the space-time evolution of the vegetation coverage to foredune a year and period from 1956 to 2012. It has been observed a decreasing trend of the vegetation coverage and a general recession along the entire coast line during the years analysed..
Matèries en català: Història Natural ; Ecosistemes Mallorca ; Sistemes platja-duna.
Matèries en anglès: Natural History ; Mallorca Ecosystem ; Beach-dune systems.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 59042 | 14 p. -

Visualitza el document en PDF Delimitación de las áreas más apropiadas para la conservación de la flora y la vegetación de la isla de Formentera - Llorens, Lleonard ; Tébar Garau, Francisco Javier
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 25-39
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna Formentera.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Formentera.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7938 | 15 p. -

Visualitza el document en PDF Notes florístiques de les Illes Balears (VIII) - Gil, Llorenç ; Tébar Garau, Francisco Javier ; Boi, Marzia
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 117-128
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6615 | 12 p. -