Visualitza el document en PDF Anàlisi d'ADN mitocondrial de cinc espècies de quiròpters de les Illes Balears
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 269-277 | 9 p. -